upozornění |

Cokoliv z naší práce zůstává jen mezi námi zůčastněnými. Zachovávám o tom tajemství - obdobně jako lékaři či zpovědníci.

Nejsem lékař ani psychoterapeut, pracuji s vědomím a energií, nenahrazuji odbornou lékařskou ani psychoterapeutickou péči. Tedy mohlo by se napsat, že léčba léčitele nenahrazuje léčbu lékaře. Pravdou však je, že ani léčba lékaře nenahrazuje léčbu léčitele.

Nevidím žádný rozpor s doprovodnou lékařskou léčbou, vynechání léků či léčby může naopak vést k poškození zdraví! Pokud máte akutní problémy navštivte, prosím, svého lékaře. V průkliku trošičku více o mém postoji k práci lékařů.

Výsledek naší společné práce není zaručen - to však není ani u lékaře. Někteří léčitelé přímo tvrdí, že uzdravení je dar a nelze si ho vynutit. Ješua naopak mluvil o velikosti víry a o tom, že bude otevřeno tomu, kdo klepe ;-)

Pokud je někdo vůči duchovním jevům radikálně skeptický, ale má otevřenou mysl, může zvážit např. to, že v ‘Mezinárodní klasifikaci nemocí’ (MKN-10, aktualizace k 1.1.2018) jsou u ‘Poruch duševních a poruch chování způsobených užíváním psychoaktivních látek’ (F10-19) mezi možnostmi tzv. ‘členění na čtvrtém místě’ uvedeny ‘Stavy tranzu a posedlosti’. Obdobně je tomu u ‘Disociativních (konverzních) poruch’ (F44).

Také je časté nepochopení toho, co znamená ‘důkaz’. Když se u nás mluví o ‘evidence based medicine’ (medicíně založené na důkazech) myslí se okamžitě na vědecké důkazy. A vědami se pod vlivem pseudovědeckého skepticizmu myslí tzv. exaktní a přírodní vědy. Odhlédneme-li zde od některých poněkud diferencovanějších přístupů z oboru filozofie vědy (stále relevantní je i klasik Karl Popper), tak stojí za zmínku jeden pohled zpoza našich humen. Světová zdravotnická organizace ve svém materiálu ‘WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023’ (WHO strategie pro oblast tradiční medicíny na léta 2014-2023) na str. 47 v bodě 1.b. uvádí mezi úkoly pro členské státy: ‘identify sources of evidence, whether historical, traditional or scientific, which support or invalidate a particular therapy’ (identifikovat zdroje důkazů, ať už historické, tradiční nebo vědecké, které podporují nebo zneplatňují určitou terapii). Ač to pro mnohé z nás zní přitažené za vlasy, tak zdroje důkazů skutečně nemusí být jen vědecké ;-)