aktuálně |

Samozřejmostí je z mé strany dodržení hygienicko-epidemiologických opatření, proto je budu vyžadovat i po Vás, včetně cestovatelské a kontaktní anamnézy, kterou spolu probereme při objednávání.

Mnozí z Vás mají právě teď více času než kdy jindy a díky tomu můžete své problémy vidět jasněji. K tomu se přidává rozjitřená psychika, která vnímá i podněty ležící za normálních okolností mimo hranice našeho vědomí. To v součtu může vést k uvědomění si jinak hluboce podprahových vlivů. Vznikají velmi silné a turbulentní emoce, jejichž potlačení má jen krátkodobý úspěch a navíc nám neumožní vejít do kontaktu s energií, která je pod nimi. Ta pak, pro nás nevědomě, řídí naše životy. To, co už dávno mělo růst, nebo možná i nést plody, začíná teprve klíčit. Intenzita je zcela mimořádná, a tak nemá většina z nás na zvládnutí těchto ‘pohybů’ žádné nástroje. Práce s naším vědomím a podvědomím takové nástroje nabízí - tím se může tato doba stát nejen časem opouštění, ale i časem přijímání nového. Dobou hlubokých proměn.